Projekt Praktikportal

Projektbeskrivelse

Det er projektets mål at anskaffe og implementere en praktikportal ud fra følgende vision:

En fælles praktikportal skal effektivisere og standardisere praktikhåndteringen og styrke samarbejdet mellem praktikstederne, den studerende og uddannelsen.

Det er blevet vurderet, at de største effektiviseringsgevinster er at finde hos personalet på uddannelsen, og at de største gevinster for denne brugergruppe er:

  • Registrering af studerendes ønsker og fordeling af pladser
  • Korrespondance med praktikstedet og anden styring under praktikforløbet
  • Oprettelse og vedligeholdelse af aftaler med praktiksteder

Effektiviseringen skal ske igennem en målsætning om, at praktikportalen har følgende egenskaber:

  • Øget selvbetjeningsmuligheder i forhold til registreringer fra studerende og praktiksteder.
  • Funktionaliteter, der automatiserer manuelle processer, herunder til pladsfordeling og til generel dokumentation af processen for praktikforløbet
  • Et flowstyringssystem, som gør processen for praktikforløbet synlig samt muliggør en godkendelsesprocedure og som kan hjælpe brugerne undervejs til at se hvilke trin, de mangler for at understøtte hele processen.
  • Øget integration med de studieadministrative systemer
  • Nem fremfinding af dokumenter

Projektet er søsat sommeren 2014 og forventes færdigimplementeret i 2015.

Deltagere:

Styregruppe:
Lene Zakarias, Studieadministrativ chef, UC Nordjylland
Helle Doktor Simonsen, Studieadministrativ chef, VIA UC

Projektejer:
Helle Doktor Simonsen, Studieadministrativ chef, VIA UC

Projektdeltagere:
Anne Eskildsen, programleder (projektleder)
Leverandør: Ditmer: www.ditmer.dk

Dokumenter:

Beskrivelse af projekt:

PiD 29 april

Kommunikationsplan

Tidsplaner:

Tidsplan Metropol

Præsentationer:

PPP roadshow 9. maj endelig version

Roadshow del 2 revideret 29. november 2014

Roadshow UCN 

Praktikportalen i UCL

Undervisningsmateriale/vejledninger:

Undervisningsøvelser 2.3

Undervisningsøvelser 2.4 

Vejledning for praktiklærer 

Vejledning for praktiksteder

Vejledning for studerende

Dokumentation og IT:

Installation og vejledning

Integrationer v.02.

Praktikportal nyt realese marst 2015

Praktikportal ADFS tilkobling til IDPer

Systemdokumentation

Begrebsliste for praktikportalen 

ERFA møde 18. februar 2015:
Fælles UC Uddannelsesplan

Deltagerliste – projektledernetværk for Implementering af Praktikportalen

Step by step guide

Projektledernetværk – præsentation

Implementering af praktikportalen