Projekt optagelsessystem foranalyse

Indsatsprogrammet har igangsat en foranalyse af en fælles UC optagelsesportal, som skal danne baggrund for programmets beslutning om at igangsætte et anskaffelsesprojekt. Beslutningen forventes truffet senest september 2014.

Den fælles UC optagelsesportal forventes at have til formål at sikre, at al kommunikationen mellem professionshøjskolerne og ansøgere til professionshøjskolernes grunduddannelser sker digitalt fra det tidspunkt, hvor professionshøjskolerne modtager ansøgningerne fra optagelse.dk og frem til, at de studerende har fået meddelelse om optagelse og har accepteret studiepladsen samt at professionshøjskolerne efterfølgende har vippet de optagne studerende over i det studieadministrative system og øvrige relevante systemer. I dag håndteres kommunikationen enten manuelt eller/og digitalt via lokalt udviklede optagssystemer.

Deltagere

Styregruppe:
Styregruppen for indsatsprogrammet generel administration

Projektejer:
Studiechef Charlotte Egholm, Metropol

Projektledelse: Programsekretariatet

Projektdeltagere:
Intern projektleder Mette Thorsen, Programsekretariatet
Programleder Anne Eskildsen, Programsekretariatet
Programleder Kjeld Romer Larsen, Programsekretariatet
Konsulent Birgitte Merris-Vejlund,  Studieservice, Metropol
Faglig Koordinator Stine Ferslev, SU & Optagelse, Metropol