Projekt Digital eksamensafvikling

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at tilvejebringe en sektorløsning til digital understøttelse af eksamen ved professionshøjskolerne.

Eksamensadministration er en opgave, der i dag indebærer et omfattende manuelt arbejde. Der vil være et stort potentiale for at spare arbejdstid, hvis opgaven kan udleveres digitalt og de studerende kan aflevere deres besvarelser digitalt, og hvis hele den efterfølgende bedømmelsesproces (inkl. karaktergivning) og administrative håndtering, kan fortsætte digitalt. I forhold til gennemførelse af mundtligt prøver, vil det være en administrativ lettelse, hvis censor og eksaminator kan afgive karakterer digitalt ved eksamensbordet.

Projektet er søsat oktober 2014 og forventes færdig implementeret forår 2015.

Deltagere:

Styregruppe:
Lene Zakarias, Studieadministrativ chef, UC Nordjylland
Helle Doktor Simonsen, Studieadministrativ chef, VIA UC
Morten Permin, Studieadministrativ chef, UCC

Projektejer:
Lene Zakarias, Studieadministrativ chef, UC Nordjylland

Projektdeltagere:
Anne Eskildsen, programleder (Projektleder)
Lene Zakarias, Studieadministrativ chef, UC Nordjylland
Helle Doktor Simonsen, Studieadministrativ chef, VIA UC
Morten Permin, Studieadministrativ chef, UCC
Berit Hvalsøe, Studiechef, UC Sjælland
Ambrosia Fladager Hansen, UC Lillebælt
Peter Thode Loft, Studiechef, UC Syddanmark
Leverandør: Uniwise:  www.uniwise.dk

Dokumenter:

Beskrivelse:

PID .88

Tidsplan Digital eksamen

Kommunikationsplan

Præsentationer:

Digital eksamen i UC præsentation

Eksempel på brev til censorer ved pilotuddannelse

Points uniwise

Slides til UC'erne

Referater:

Styregruppemøde d. 9. april 2014

Evalueringsdag d. 2. juli 2014