Projekt Bevissystem

Projektbeskrivelse:
Professionshøjskolerne står over for et aktuelt effektiviseringskrav og har behov for at gennemføre projekter, der kan bidrage til indfrielsen heraf. Et af disse projekter vedrører anskaffelsen af et eksamensbevissystem, som skal effektivisere udarbejdelse af eksamensbeviser til de mange forskellige uddannelser på professionshøjskolerne og andre institutioner, der kan have værdi af løsningen. 

Projektets primære formål er effektivisering og sikre at lovkrav til indhold af eksamensbeviser overholdes.

Der sker i øjeblikket en udvikling i sektorens uddannelser. Helt overordnet går udviklingen hen i mod en større variation i uddannelserne, som øger kompleksiteten med udarbejdelse af eksamensbeviser.:

  • Større variation for den enkelte studerende i form af flere valgmuligheder for den enkelte studerende i løbet af uddannelsen. Dette ses mest markant i reform af læreruddannelsen (2013).
  • Nogle studerende skal have talentaktiviteter på deres eksamensbevis (forventeligt ca. 2 – 5 % af de studerende)
  • Større variation i udbuddet af samme uddannelse. Dette ses forventeligt i reform af sundhedsuddannelserne (2016), hvor der er truffet beslutning om at indholdet i de to første år af uddannelserne er fælles mens det enkelte udbudssted kan tilrettelægge resten af uddannelsen med en vis variation.

Professionshøjskolerne vil anskaffe et fælles eksamensbevissystem. Eksamensbevissystemet vil levere en moderne platform med øget funktionalitet. 

Deltagere:

Projektejer:
Lene Zakarias, Studieadministrativ chef, UCN

Projektleder:
Anne Eskildsen, Chefkonsulent/Programleder (projektleder)