Bedste praksis studieadministration

Projektbeskrivelse 

Projektet har til formål:
– at afprøve bedste praksis metoden på tværs af professionshøjskolerne i mindre skala inden en evt. fuld igangsættelse af conceptet på det studieadministrative område.
– at identificere bedste og næste praksis for to udvalgte processer (optagelsesprocessen og censoradministrationsprocessen), og efter beslutning at implementere disse i en evt. fase 2 af projektet
– at uddanne og oplære to fælles bedste praksis konsulenter fra professionshøjskolerne i bedste praksis metoder og værktøjer, med sigte på, at de efterfølgende vil kunne videreføre projektet.

Projektets fase 1 er gennemført og Devoteams afrapportering og evaluering af projektets fase 1 kan læses nedenfor under dokumenter.

Styregruppen har bedt professionshøjskolerne om at vurdere relevansen af rapporternes bedste og næste praksis forslag for egen institution samt at vurdere hvilke forslag, der kan give synergi og iværksættes på tværs af professionshøjskolerne. Styregruppen har behandlet tilbagemeldingerne og afslutter projektet med en slutevaluering på dets kommende møde 1. september 2014.

Deltagere

Styregruppe:
Styregruppen for indsatsprogrammet generel administration

Projektejer:
Studiechef Berit Hvalsøe, UC Sjælland

Projektdeltagere:
Projektleder: Konsulent fra Devoteam
BP konsulent: Konsulent Birgitte Merris-Vejlund,  Studieservice, Metropol
BP Konsulent: AC fuldmægtig Jakob Vest Berntsen, UCC

Referencegrupper:
Berit Hvalsøe, UC, Sjælland
Charlotte Egholm, Metropol
Morten Permin, UCC
Lene Zakarias, UC Nordjylland

Dokumenter:

Projektbeskrivelse:

Projektbeskrivelse

Tillæg til projektbeskrivelse

Afrapportering:

Censoradministationsprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder

Optagelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder

Devoteams evaluering