Studieadministration

Det studieadministrative område beskæftiger sig med administration af de studerende på professionshøjskolerne.

Studieadministrationen deltager i effektiviseringsprogrammet for at udpege, initiere og implementere projekter som effektiviserer studieadministrationen på tværs af professionshøjskolerne. Programmet gennemføres i et tværgående samarbejde mellem professionshøjskolerne, og skal primært føre til fælles løsninger eksempelvis gennem videndeling og fælles digitalisering.

Indsatsprogrammets styregruppe
Poul Højmose Kristensen, Ressourcedirektør, UC Nordjylland (formand)
Lene Zakarias, Studieadministrativ chef, UC Nordjylland
Marianne Elisabeth Marholt, Studiechef, PH Absalon
Ambrosia Fladager Hansen, UC Lillebælt
Stine Bilstrup Rask, HR chef, UC SYD
Helle Doktor Simonsen, Studieadministrativ chef, VIA University College
Jette Lund, Studieadministrativ chef, UCC
Rasmus Weinreich Holm, afdelingsleder studieservice, PH Metropol
René Storgaard Madsen, it- og digitaliseringschef, UC Nordjylland, IT-udvalg repræsentant

Programsekretariat
Anne Eskildsen, programleder

Projekter i gang:
Projekt samtalesystem
Projekt integrationer mellem studieadministrative systemer
Projekt Praktikportal
Projekt Eksamensbevissystem

Afsluttede projekter:
Bedste praksis studieadministration
Projekt optagelsessystem foranalyse
Projekt Digital eksamensafvikling