Projekt Fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende

Projektbeskrivelse

Projektet skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en evt. anskaffelse af et fælles sektorsystem for studerendes adgang til ophavsretsligt beskyttet undervisningsmateriale. Det skal undersøges om systemet ud over copydanbeskyttet litteratur skal håndtere egenproducerede e-ressourcer og digitale læringsmidler. Desuden undersøges muligheden for at etablere en anden afregningsmodel med Copydan end den eksisterende.

Den foreslåede løsning skal udgøre en administrativ ressourcebesparelse på den enkelte uddannelsesinstitution ligesom den skal understøtte underviseres vidensdeling og mulighed for gensidige faglig inspiration. Løsningen skal kunne indgå i de enkelte deltagerinstitutioners eksisterende tekniske løsninger.

Projektet har leveret et beslutningsgrundlag for et anskaffelsesprojekt, som blev behandlet på indsatsprogrammets styreguppemøde 3. november og programbestyrelsesmødet 16. januar 2015. Programbestyrelsen er positivt indstillet over for projektet, og tager endelig stilling når den økonomiske business case er udarbejdet. Der indhentes pt.  bidrag til denne fra de syv professionshøjskoler.

Deltagere

Styregruppe:
Indsatsprogram-styregruppen for generel administration

Projektejer:
Nicolai Kragh Petersen, Metropol, professionshøjskoledirektør

Projektdeltagere:
Lars Kofod- Jensen, Metropol, Bibliotek, projektleder (Projektleder)
Charlotte Greve, VIA UC; Biblioteker, chefkonsulent
Lars Emil Larsen, VIA UC, Den Centrale Studieadministrative Enhed, jurist
Peter Flodin, Metropol, Bibliotek, bibliotekschef;
Christian Wang, UC Lillebælt, it-chef

Dokumenter

Projektbeskrivelse m.m.:

Projektbeskrivelse

Afrapportering:

Projektinitieringsdokument ”Fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende” (PID)

Spørgeguide til besøgsrunde

Oversigt over du forskellige UC'er og deres svar

Markedsoverflyvning

Business case

Notat til forlæggerforeningen om fælles repositorium

Notat til forlæggerforeningen om fælles repositorium – opfølgning