Projekt Effektiv bygningsdrift

Projektbeskrivelse

Projektet har haft til formål at gennemføre en oversigtlig ”bedste praksis”-afklaring for at vurdere mulighederne for en bedre og mere effektiv bygningsdrift, der dækker både en effektivisering af ressourceforbruget ved driften af UC’ernes bygninger og en optimering af anvendelsen af bygningerne. Derudover en vurdering af, hvordan og med hvilket udbytte man vil kunne gennemføre en mere systematisk benchmark af effektiviteten på tværs af UC’er.

Konkret har projektet haft følgende fem spor:

  • Etablering og udvikling af DFM-nøgletal med sigte på benchmark
  • Mulighedskatalog for optimering af energiforbrug
  • Bedste Praksis-screening
  • Optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse
  • Indkøbs-screening og -vurdering på bygnings-området

Projektet har ultimo 2013 leveret en afrapportering af projektets fem spor, som kan findes under dokumenter nedenfor.

Projektet er overgået til driftsfasen og projektet giver en status ca. hvert halve år til indsatsprogrammets styregruppe.

Deltagere

Styregruppe:
Styregruppen for indsatsprogrammet generel administration

Projektejer:
Per Rye Jensen, bygningschef, VIA UC

Projektgruppe:
Konsulent fra Devoteam (Projektleder)
Bygningschefudvalget bestående af,
Per Rye Jensen, VIA UC
Jimmi Guldhammer Poulsen, UCC
Søren Bagge, Professionshøjskolen Metropol
Kim Petri Pedersen, UC Syddanmark
Christian Jansson, UC Lillebælt
Peder Normann Pedersen, UC Nordjylland
Birgitte Poulsen, UC Sjælland

Dokumenter

Projektbeskrivelse m.m:

Projektbeskrivelse

Afrapportering:

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift

Udvalgte nøgletal bygningsområdet 

Mulighedskatalog – Energibesparelse

Mulighed for energibesparelse – Belysning

Mulighed for automatisk overvågning af lokaludnyttelse

Bedste praksis bygningsområdet – tre udvalgte services