Projekt Videokonference – foranalyse

Projektgruppeformand
Jan Gebhardt, UCC

Projektleder
Svend Rossen, UCC

Projektet
Dette projekt er delt i to.

  1. En opfølgning på det tidligere videoprojekt, hvor Netdesign lavede en gennemgang af de udfordringer, der var dengang. Det er en opfølgning på, om de tekniske standarder er opfyldt, uden at der nødvendigvis bliver tale om en fuldstændig standardisering, og om der konsekvent er lavet brugervejledninger, som er vedlagt det tekniske grej, så alle kan koble op uden at tilkalde teknisk personale.
  2. Muligheden for at lave en fælles videoplatform til optagelse af undervisning i en fremtidig digital undervisningssituation med deraf følgende fælles repository.

    1. Der er p.t. ikke de store tekniske udfordringer i at få den valgte løsning til at fungere, men der er steder, hvor det af andre årssager ikke fungerer. Der er ikke fastsat særlige QOS krav til båndbredde, og det kan være en af årsagerne til, at der ind imellem konstateres frysninger på skærmen etc. Der er også en række adfærdsbetingende forudsætninger, som skal være på plads for at sikre en lydefri opkobling. Dette skal det enkelte UC adressere.
    2. Her skal der afdækkes en række forhold omkring snitflader til LMS’er, kobling til lokale eller centrale repositories samt hele snitflade til, hvordan sådan noget som CFU håndterer video, som ganske vist i vidt omfang er optagede tv-udsendelser, som streames til uddannelsesinstitutioner.

Dokumenter

Projektgrundlag – Fælles UC Videoplatform