Projekt Udbud af PC’ere og tablets gennemførelsesfase

Projektgruppeformand
Hans-Henrik Michelsen, PH Metropol

Projektet
SKI’s nye aftale er nu trådt i kraft, idet klagen er bortfaldet og alle er enige i, at det ikke kan betale sig at lave et eget udbud.

SKI’s udbud indeholder Apple produkter, tablets, pc’ere af alle mulige bestykninger og kan godt dække de behov, der er i sektoren.

Brugen af den nye aftale kan give problemer med at gennemskue, hvordan en fremtidig TCO ser ud på det enkelte UC. Det blev derfor aftalt, at der i regi af IT-Udvalget bliver taget hånd om dette spørgsmål, om hvordan vi til stadighed sikrer god gennemskuelighed på TCO.

Dette projekt er herefter afsluttet.