Projekt SIS forhold til tredjeparts produkter foranalyse

Projektgruppeformand
Christian Wang, UC Lillebælt

Projektleder
Jørn Plet, UC Lillebælt

Projektet
Der er lavet en samlet opgørelse over de snitflader, som alle UC’ere har. Data er valideret af UC’erne. Konklusionen på undersøgelsen er, at den afføder en del spørgsmål, som projektet skal afdække, herunder hvilke krav, der i fremtiden skal stilles til et nyt SIS.

Dokumenter

SIS kortlægning – UC'ernes dataintegrationer til/fra SIS