Projekt FMD udviklingsfase

Projektgruppeformand
Jacob-Steen Madsen, UC Syddanmark

Projektleder
Mikkel Steen Pedersen, UC Nordjylland

Projektet
Organiseringen er på plads, og der er fundet en ny udvikler, som er klar til at gå i gang, så snart kildekoden frigives.

Der er aftalt møder i de to konkrete projekter som efterspørger dataintegration hhv. Dittmer og Uniwise – så det nødvendige datagrundlag kan blotlægges. Der skal aftales en logik, som sikrer, at sektorprojekter håndterer både Via’s Metadir og UCFMD.