Projekt Fælles repository foranalyse

Projektgruppeformand
Michael Jungfalk, UC Sjælland

Projektet
Projektet koordineres med det parallelle projekt i indsatsprogrammet generel administration.
Der er behov for at lave en begrebsafklaring på området, hvilket bliver en af de første aktioner, så der kommer en fælles referenceramme.
Projektet har karakter af en egentlig foranalyse, idet det skal afklares, om der er gode grunde til at videreudvikle dette som et fælles projekt. Projektet skal dog stadig køre i IT regi, idet projektet i det parallelle spor har en lidt anden vinkel end den IT-mæssige. Der er 3 hovedveje vi kan gå, og de skal afdækkes.