Generel administration og IT

Indsatsprogrammet for Generel Administration og IT omfatter administrative processer og opgaver på professionshøjskolerne, bortset fra studieadministration.

Indsatsprogrammet bestod oprindeligt af de to særskilte indstatsprogrammer Generel administration og Fælles IT, som blev sammenlagt af programbestyrelsen d.17. april 2015. Formålene fra de tidligere indstatsprogrammer videreføres i indsatsprogrammet Generel administration og IT.

Det tidligere Indsatsprogram Generel administration havde til formål at effektivisere på de enkelte professionshøjskoler gennem vidensopsamling og -formidling, samarbejde om digitale løsninger og  udvikling af bedre processer på tværs af professionshøjskolerne.

Det tidligere indsatsprogram Fælles IT havde til formål indledningsvis at skabe et samlet overblik over professionshøjskolernes IT for at identificere mulige gevinster ved større fællesskaber på tværs af professionshøjskolerne inden for indkøb, udvikling og drift af IT. Opgaven har skullet ses i sammenhæng med ønsket om en bedre kvalitet af brugerservicen og at kunne understøtte effektiviseringen af opgaveløsningen i forretningen. Devoteam fik opgaven, som resulterede i rapporterne “Internt benchmark, sammenligning af it-omkostninger hos UC’er” og “Fælles løsninger omkring IT”. Indsatsprogrammet fulgte op på rapportens anbefalinger med en række projekter. Den samlede afrapportering fra projekterne kan ses her.

Indsatsprogrammets styregruppe
Nicolai Kragh Petersen, Professionshøjskoledirektør, Metropol (Formand)
Anne H. Sørensen, Direktør, UCC.
Steffen Svendsen, Prorektor, UC Lillebælt
Søren Lind Christiansen. Professionshøjskoledirektør, PH Absalon
Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskoledirektør, UC Nordjylland
Kirsten Bundgaard, VIA University College
Henrik Leth, Direktør, UC SYD

Programsekretariat
Mette Thorsen. Chefkonsulent

Igangværende projekter
Projekt Facility Managementsystem

Afsluttede projekter fra det tidligere indstatsprogram Generel administration
Projekt Bedste praksis Generel adm.
Projekt effektiv bygningsdrift
Projekt Fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende
Projekt effektivt indkøb

Afsluttede Projekter fra det tidligere indstatsprogram Fælles IT
Projekt Business intelligence foranalyse
Projekt FMD udviklingsfase
Projekt Fælles MS aftale (og andre) foranalyse
Projekt Fælles repository foranalyse
Projekt SIS Forholdet til tredjeparts produkter foranalyse
Projekt Udbud af PC’ere og tablets gennemførelsesfase
Projekt Videokonference – foranalyse