Studieadministration

Det studieadministrative område beskæftiger sig med administration af de studerende på professionshøjskolerne.

Studieadministrationen deltager i effektiviseringsprogrammet for at udpege, initiere og implementere projekter som effektiviserer studieadministrationen på tværs af professionshøjskolerne. Programmet gennemføres i et tværgående samarbejde mellem professionshøjskolerne, og skal primært føre til fælles løsninger eksempelvis gennem videndeling og fælles digitalisering.

Indsatsprogrammets styregruppe
Poul Højmose Kristensen, Ressourcedirektør, UC Nordjylland (formand)
Asbjørn Christensen, Professionshøjskoledirektør, VIA UC (næstformand)
Lene Zakarias, Studieadministrativ chef, UC Nordjylland
Charlotte Egholm, Studiechef, Metropol
Berit Hvalsøe, Studiechef, UC Sjælland
Ambrosia Fladager Hansen, UC Lillebælt
Peter Thode Loft, Studiechef, UC Syddanmark
Helle Doktor Simonsen, Studieadministrativ chef, VIA UC
Morten Permin, Studieadministrativ chef, UCC
René Storgaard Madsen, it- og digitaliseringschef, UC Nordjylland, IT-udvalg repræsentant

Programsekretariat
Anne Eskildsen, programleder

Styregruppen afholder en række møder i løbet af året og referaterne fra disse møder kan ses på UC-portalen. UC-portalen er tilgængelig for medarbejdere i sektoren med brugeradgang. 

Projekter i gang:

Projekt Digital eksamensafvikling

Projekt Praktikportal

Projekt Eksamensbevissystem 

Afsluttede projekter:

Bedste praksis studieadministration

Projekt optagelsessystem foranalyse