Generel administration og IT

Indsatsprogrammet for Generel Administration og IT omfatter administrative processer og opgaver på professionshøjskolerne, bortset fra studieadministration.

Indsatsprogrammet bestod oprindeligt af de to særskilte indstatsprogrammer Generel administration og Fælles IT, som blev sammenlagt af programbestyrelsen d.17. april 2015. Formålene fra de tidligere indstatsprogrammer videreføres i indsatsprogrammet Generel administration og IT. 

Det tidligere Indsatsprogram Generel administration havde til formål at effektivisere på de enkelte professionshøjskoler gennem vidensopsamling og -formidling, samarbejde om digitale løsninger og  udvikling af bedre processer på tværs af professionshøjskolerne.

Det tidligere indsatsprogram Fælles IT havde til formål indledningsvis at skabe et samlet overblik over professionshøjskolernes IT for at identificere mulige gevinster ved større fællesskaber på tværs af professionshøjskolerne inden for indkøb, udvikling og drift af IT. Opgaven har skullet ses i sammenhæng med ønsket om en bedre kvalitet af brugerservicen og at kunne understøtte effektiviseringen af opgaveløsningen i forretningen. Devoteam fik opgaven, som resulterede i rapporterne "Internt benchmark, sammenligning af it-omkostninger hos UC'er" og "Fælles løsninger omkring IT"Indsatsprogrammet fulgte op på rapportens anbefalinger med en række projekter. Den samlede afrapportering fra projekterne kan ses her

Indsatsprogrammets styregruppe

·         Asbjørn Christensen, Professionshøjskoledirektør, VIA UC (formand)

·         Anne H. Sørensen, Direktør, UCC.

·         Steffen Svendsen, Prorektor, UC Lillebælt

·         Karen Haumann, Kst. Professionshøjskoledirektør, UC Sjælland

·         Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskoledirektør, UC Nordjylland

·         Nicolai Kragh Petersen, Professionshøjskoledirektør, Metropol

·         Henrik Leth, Direktør, UC Syd

Programsekretariat
Mette Thorsen. Intern programleder

Styregruppen afholder en række møder i løbet af året og referaterne fra disse møder kan ses på UC-portalen. UC-portalen er tilgængelig for medarbejdere i sektoren med brugeradgang. 

Igangværende projekter

Projekt effektivt indkøb

Projekt Fælles system til forvaltning af copyrightbelagte kopier til studerende

Projekt Facility Managementsystem 

Afsluttede projekter fra det tidligere indstatsprogram Generel administration 

Projekt Bedste praksis Generel adm.

Projekt effektiv bygningsdrift

Afsluttede Projekter fra det tidligere indstatsprogram Fælles IT

Projekt Business intelligence foranalyse

Projekt FMD udviklingsfase

Projekt Fælles MS aftale (og andre) foranalyse

Projekt Fælles repository foranalyse

Projekt SIS Forholdet til tredjeparts produkter foranalyse

Projekt Udbud af PC'ere og tablets gennemførelsesfase

Projekt Videokonference – foranalyse